MYCOBACTERIA IN AQUARIUM FISH: ARE FISH HANDLERS AWARE OF THEIR ZOONOTIC POTENTIAL?

Authors

  • Mateja Pate UL, Veterinary Faculty, Institute of Microbiology and Parasitology
  • Andrej Ovca University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences
  • Vlasta Jenčič UL, Veterinary Faculty
  • Manca Žolnir Dovč University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik
  • Matjaž Ocepek UL, Veterinary Faculty

DOI:

https://doi.org/10.26873/SVR-574-2019

Abstract

Mycobacteria potentially pathogenic for humans are commonly present in aquarium fish sold in Slovenian pet shops. Mycobacterium marinum is the most important causative agent of skin mycobacteriosis in humans. The purpose of the present study was to evaluate, by means of a questionnaire, aquarium hobbyists’ and pet shop salespersons’ awareness of the health risks related to aquarium fish handling. A total of 198 participants took part in the study, 76.3% of these were aquarium hobbyists, and 23.7% were pet shop salespersons with up to 15 years of fish handling experience. About one third (35.8%) of all participants recognized that fish may be a source of infection for humans and that fish may contract tuberculosis. Fewer (24.4%) were aware of the fact that fish tuberculosis is a zoonotic disease. The vast majority of respondents were unfamiliar with the clinical manifestations of either fish tuberculosis or cutaneous mycobacteriosis in humans. Despite the generally acknowledged belief that aquarium water may pose a risk to human health, the respondents’ aquarium handling practices were surprising as the majority never used waterproof gloves. Several differences were revealed between the two groups of respondents. Pet shop salespersons were better educated on fish handling, and more were aware of the health risks linked to aquarium fish than aquarium hobbyists. The latter often perceived pet shop salespersons as relevant sources of information. However, overall awareness of the zoonotic potential of fish mycobacteria proved to be fairly low. Therefore, more effort should be made to increase the awareness of the role of mycobacteria in infections associated with exposure to aquarium fish.

Key words: fish tank granuloma; fish tuberculosis; mycobacteria; questionnaire; zoonosis

 

MIKOBAKTERIJE PRI AKVARIJSKIH RIBAH: ALI SE AKVARISTI ZAVEDAJO NJIHOVEGA ZOONOTSKGA POTENCIALA?

Povzetek: Za ljudi potencialno patogene vrste mikobakterij so v Sloveniji splošno prisotne pri akvarijskih ribah, ki so naprodaj v trgovinah z domačimi ljubljenčki, med drugimi tudi vrsta Mycobacterium marinum, ki je najpomembnejša povzročiteljica kožne mikobakterioze pri ljudeh. Namen raziskave je bil, s pomočjo vprašalnika, oceniti zavedanje ljubiteljskih akvaristov in prodajalcev v trgovinah z akvarističnim programom o zdravstvenih tveganjih, povezanih z rokovanjem z ribami. V raziskavi je sodelovalo 198 oseb, 76,3 % ljubiteljskih akvaristov in 23,7 % prodajalcev v trgovinah, ki so v povprečju imeli do 15 let izkušenj pri rokovanju z akvarijskimi ribami. Približno tretjina (35,8 %) sodelujočih se je strinjala s trditvijo, da so ribe lahko vir okužbe za ljudi in da ribe lahko zbolijo za tuberkulozo. V manjšem deležu (24,4 %) so se sodelujoči strinjali s trditvijo, da je ribja tuberkuloza zoonoza. Velika večina anketirancev ni poznala kliničnih znakov ribje tuberkuloze in kožne mikobakterioze pri ljudeh. Kljub splošno izraženemu prepričanju, da lahko voda iz akvarija predstavlja tveganje za zdravje ljudi, je bila splošna praksa rokovanja z ribami presenetljiva, saj velika večina sodelujočih pri rokovanju z ribami nikoli ne uporablja vodoodpornih rokavic. Med obema skupinama anketirancev smo odkrili več razlik. Prodajalci v trgovinah so bolj poučeni o rokovanju z ribami in bolj ozaveščeni o zdravstvenih tveganjih povezanih z akvarijskimi ribami, kot ljubiteljski akvaristi. Slednji prodajalce dojemajo kot zaupanja vreden vir informacij. V splošnem je ozaveščenost o zoonotskem potencialu mikobakterij pri akvarijskih ribah precej slaba, zato bi morali nameniti več pozornosti ozaveščanju o vlogi mikobakterij pri okužbah, povezanih z akvarijskimi ribami.

Ključne besede: kožna mikobakterioza; ribja tuberkuloza; mikobakterije; vprašalnik; zoonoza

Author Biography

Mateja Pate, UL, Veterinary Faculty, Institute of Microbiology and Parasitology

Institute of Microbiology and Parasitology

References

GfK. Pet ownership internationally (2016). [Accessed 2018, March 28]. Retrieved from http://www.gfk.com/global-studies/global-studies-pet-ownership/

Smith KF, Schmidt V, Rosen GE, Amaral-Zettler L. Microbial diversity and potential pathogens in ornamental fish aquarium water. PLoS One 2012; 7(9): e39971. doi: 10.1371/journal.pone.0039971

Lowry T, Smith SA. Aquatic zoonoses associated with food, bait, ornamental, and tropical fish. J Am Vet Med Assoc 2007; 231(6): 876-80. https://doi.org/10.2460/javma.231.6.876

Gauthier DT. Bacterial zoonoses of fishes: a review and appraisal of evidence for linkages between fish and human infections. Vet J 2015; 203(1): 27-35. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2014.10.028

Gauthier DT, Rhodes MW. Mycobacteriosis in fishes: a review. Vet J 2009; 180: 33–47. doi: 10.1016/j.tvjl.2008.05.012

Lewis FM, Marsh BJ, von Reyn CF. Fish tank exposure and cutaneous infections due to Mycobacterium marinum: Tuberculin skin testing, treatment, and prevention. Clin Infect Dis 2003; 37: 390-7. doi: 10.1086/376628

Streit M, Böhlen LM, Zimmerli S, Tscharner GG, Nievergelt H, Bodmer T, et al. Disseminated Mycobacterium marinum infection with extensive cutaneous eruption and bacteremia in an immunocompromised patient. Eur J Dermatol 2006; 16: 79-83.

Vazquez JA, Sobel JD. A case of disseminated Mycobacterium marinum infection in an immunocompetent patient. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992; 11: 908-11.

Edelstein H. Mycobacterium marinum skin infections: report of 31 cases and review of the literature. Arch Intern Med 1994; 154: 1359–64. doi:10.1001/archinte.1994.00420120079009

Dolenc–VoljÄ M, Žolnir–DovÄ M. Delayed diagnosis of Mycobacterium marinum infection: a case report and review of the literature. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat 2010; 19: 35–9.

Pate M, JenÄiÄ V, Žolnir–DovÄ M, Ocepek M. Detection of mycobacteria in aquarium fish in Slovenia by culture and molecular methods. Dis Aquat Org 2005; 64: 29–35. https://doi.org/10.3354/dao064029

KuÅ¡ar D, Zajc U, JenÄiÄ V, Ocepek M, Higgins J, Žolnir-DovÄ M, et al. Mycobacteria in aquarium fish: results of a 3-year survey indicate caution required in handling pet-shop fish. J Fish Dis 2017; 40(6): 773-84. https://doi.org/10.1111/jfd.12558

Schmoor P, Descamps V, Bouscarat F, Grossin M, Belaich S, Crickx B. Tropical fish salesmen’s knowledge and behaviour concerning “fish tank granuloma†[in French]. Ann Dermatol Vénéréol 2003; 130: 425–7.

Gray SF, Smith RS, Reynolds NJ, Williams EW. Fish tank granuloma. BMJ 1990; 300: 1069–70.

Prearo M, Zanoni RG, Campo Dall’Orto B, Pavoletti E, Florio D, Penati V, et al. Mycobacterioses: emerging pathologies in aquarium fish. Vet Res Commun 2004; 28: 315–7.

Zanoni RG, Florio D, Fioravanti ML, Rossi M, Prearo M. Occurrence of Mycobacterium spp. in ornamental fish in Italy. J Fish Dis 2008; 31: 433–41. doi: 10.1111/j.1365-2761.2008.00924.x

Australian Government, Department of Agriculture and Water Resources (2017, Aug 22). Biosecurity materials for ornamental fish. Retrieved from http://www.agriculture.gov.au/pests-diseases-weeds/aquatic/disease_watch_aquatic_animal_health_awareness/other_aquatic_biosecurity_materials (Accessed 2018, March 28)

Centers for Disease Control and Prevention. Healthy pets healthy people - Pets & other animals - Fish (2017, December 18). Retrieved from https://www.cdc.gov/healthypets/pets/fish.html (Accessed 2018, March 28)

King AJ, Fairley JA, Rasmussen JE. Disseminated cutaneous Mycobacterium marinum infection. Arch Dermatol 1983; 9: 268-70.

Parent LJ, Salam MM. Appelbaum PC, Dossett JH. Disseminated Mycobacterium marinum infection and bacteraemia in a child with severe combined immunodeficiency. Clin Infect Dis 1995; 21:1325.

Downloads

Published

2019-07-03

How to Cite

Pate, M., Ovca, A., Jenčič, V., Žolnir Dovč, M., & Ocepek, M. (2019). MYCOBACTERIA IN AQUARIUM FISH: ARE FISH HANDLERS AWARE OF THEIR ZOONOTIC POTENTIAL?. SLOVENIAN VETERINARY RESEARCH, 56(2). https://doi.org/10.26873/SVR-574-2019

Issue

Section

Original Research Article